ניגש לבחינה במיסים ומחפש חומר לימוד איכותי? מעוניין להתעדכן בתיקוני החקיקה והפסיקה האחרונים? זקוקה להסבר ולדוגמאות בנושא מיסויי מורכב? 

ספרי מיסים מעודכנים

ספרי TAXBOOKS בנושאי מס הכנסה, מע"מ, מקרקעין וביטוח לאומי

ספרי מיסים
לבחינות מועצת
יועצי המס

בסדרה זו שלושה ספרים המיועדים לבחינות המועצה במיסים א, במיסים ב ובמיסים ג

ספרי הכנה הכוללים חומר לימוד מעודכן ובהיר בליווי דוגמאות, תרגילים ופתרונות מפורטים לבחינות המועצה.

ספרי מיסים
לבחינות מועצת
רואי החשבון

בסדרה זו שני ספרים המיועדים לבחינות המועצה בדיני מיסים א ובדיני מיסים ב

ספרי הכנה הכוללים חומר לימוד מעודכן ובהיר בליווי דוגמאות והסברים מפורטים.

ספרי חקיקה
לבחינות

בסדרה זו ספרי חקיקה לבחינות מועצת יועצי המס

הספרים כוללים את לשון החוק והתקנות בלבד, ללא פרשנות, לשימוש בשעת הבחינה.

למי הספרים מיועדים?

נבחנים בבחינות מועצת יועצי המס
סטודנטים בלימודי תואר בחשבונאות
נבחנים בבחינות במיסים של מועצת רואי החשבון
רואי חשבון ויועצי מס שרוצים להתעדכן באופן שוטף
להרחבת אופקים בכל תחומי המס

כמה מילים עלינו
ומאחורי הספרים

ספרי המיסים של TAXBOOKS נערכים על ידי רואת חשבון אסתר שורצברג.

במהלך העשור האחרון הספרים נלמדו בידי אלפי סטודנטים מרחבי הארץ וממגוון מכללות ואוניברסיטאות וסייעו ללומדים לעבור את הבחינות בקלות ובהצלחה רבה.

בנוסף, רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין ועוד, משתמשים בספרי טקסבוקס בקביעות. עשרות משרדים נעזרים בספרים לעדכונים שוטפים ולהבנת סוגיות מיסוי ונושאים שעולים לדיון במשרד.

בשנת 2013 יצאה לאור המהדורה הראשונה של הספרים, ומאז מושקעים בספרים משאבים רבים בעדכון תמידי של התכנים: שילוב תיקוני חקיקה לרבות הסברים ודוגמאות, הוספת פסיקה חדשה הרלוונטית לנושאים הנדונים, סקירת הוראות חוזרי מס הכנסה, עמדות מס הכנסה והוראות ביצוע בכל תחומי המיסוי, וכמובן שדרוג החומרים הקיימים והשמטת נושאים שהפכו עם השנים ללא רלוונטיים. 

בחשבון פשוט, TAXBOOKS – ספרים עם הרבה ערך מוסף.

חומר מעודכן
בכל חצי שנה יוצאת לאור מהדורה מעודכנת הכוללת את כל תיקוני החקיקה שפורסמו, פסק דין חדשים וחוזרים והוראות ביצוע שיצאו לאור.
תוכן איכותי
הספרים ערוכים בשפה תמציתית ובהירה. נושאים וסעיפים מורכבים מוסברים בצורה פשוטה ומובנת.
תרגילים ופתרונות
חומרי הלימוד משולבים בדוגמאות המסייעות להבנה מושלמת. התרגילים מלווים בפתרונות מפורטים המציגים את הפרקטיקה של הוראות החוק.
היקף החומר
סדרת הספרים מקיפה את תחומי המיסוי העיקריים בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מסמ"ק וחוק הביטוח הלאומי.

מדדי האיכות
של
TAXBOOKS

ממליצים
עלינו

כלי נגישות

נשמח לעמוד בקשר